Garantieverklaring

Garantieverklaring

Metabo verleent 1 jaar fabrieksgarantie aan de professionele eindgebruiker, beginnend op de datum van aankoop van de machine. De garantie heeft betrekking op gebreken die aan materiaal- en/of productiefouten zijn toe te schrijven. 

 

Bij aanspraak maken op garantie dient de originele aankoopbon met verkoopdatum te worden bijgevoegd. Garantiereparaties mogen uitsluitend door een bevoegd Metabo Service Center worden uitgevoerd.


Uitgesloten van de garantie zijn:

  • ouder dan 24 maanden na aankoop door een particulier gebruiker - uitgezonderd XXL
  • ouder dan 12 maanden na aankoop door een professioneel eindgebruiker - uitgezonderd XXL
  • geen aankoopbewijs bijgevoegd
  • toebehoren vallen nooit onder garantie
  • beschadigingen door nalatigheid (schokken, machine per ongeluk laten vallen) of door verontreinigingen, bv. zand of stenen
  • vreemde onderdelen in de machine
  • reparatie uitgevoerd door een onbevoegd persoon
  • gebruik niet conform de gebruiksaanwijzing, , zoals overbelasting van de machine (bv.: reciprozagen in de palletbouw), gebruik van niet toegestane inzetgereedschappen, etc.
  • normale slijtage

 

Ook gedeeltelijk of volledig gedemonteerde machines zijn van de garantie uitgesloten.


XXL - garantie (De 3-jarige garantie van Metabo)

Als een gekochte machine binnen 4 weken wordt geregistreerd, verleent Metabo een uitgebreide garantie van 3 jaar, die begint op de aankoopdatum van de machine.

De registratie vindt uitsluitend online plaats op www.metabo-service.com  en kan online door de koper zelf worden uitgevoerd. De koper krijgt zijn XXL-garantiebevestiging via e-mail toegestuurd of kan deze rechtstreeks printen. Deze bevestiging is altijd aan de machine gebonden.

Bij het aanspraak maken op garantie moet de XXL-garantiebevestiging of de registratieafdruk aan de originele kassabon met verkoopdatum gehecht te worden.

 


3 JAAR ACCU-PACK-GARANTIE

Metabo accu-packs zijn op basis van de Ultra-M-Technologie ontwikkeld. Garantie voor een perfect samenspel tussen machine, accu-pack en lader.
Dankzij de AIR COOLED laadtechnologie zijn de Metabo accu-packs binnen de kortste tijd weer helemaal volgeladen.

Uw voordeel:
efficiënt en milieuvriendelijk laden, optimaal gebruik van de energie en daardoor een extreem lange levensduur.
Of u nu Metabo Li-ion accu-packs of de nieuwe Metabo LiHD accu-packs heeft, door de unieke Ultra-M-Technologie heeft u altijd 3 jaar accu-pack garantie.